East Side Gallery - Berlin - Graffitis - Vögel - Engel

Der Geist ist wie Spuren der Vögel am Himmel.
Thoughts are like traces of birds in heaven.