Real โRoman numbersโž for Internet and office

โReal roman numbersโž

Real Roman Numbers - Become a member of the Secret Lodge and Internet Elite


Roman number (large)
Roman number (small)
Latin number
โ…  โ…ฐ 1
โ…ก โ…ฑ 2
โ…ข โ…ฒ 3
โ…ฃ โ…ณ 4
โ…ค โ…ด 5
โ…ฅ โ…ต 6
โ…ฆ โ…ถ 7
โ…ง โ…ท 8
โ…จ โ…ธ 9
โ…ฉ โ…น 10
โ…ช โ…บ 11
โ…ซ โ…ป 12
โ…ฌ โ…ผ 50
โ…ญ โ…ฝ 100
โ…ฎ โ…พ 500
โ…ฏ โ…ฟ 1000
โ† โ† 5000
โ†‚ โ†‚ 10000
โ†‡ โ†‡ 50000
โ†ˆ โ†ˆ 100000