Großmutter Katarzyna Leda geb. Poznańska

Großmutter Katarzyna Leda, geb.am 10.11.1890 - † 30.04.1979