Posts by Duke

  Source: https://www.multimedia-pool.co…op-language-update-7-1-6/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…p-language-upgrade-7-2-4/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…on-language-update-6-2-1/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…ce-language-update-2-2-1/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…n-language-upgrade-6-2-0/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…on-language-update-6-1-5/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…e-language-upgrade-2-2-0/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…ce-language-update-2-1-3/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…te-language-update-5-2-1/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…e-language-upgrade-5-2-0/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…nguage-update-5-2-0-rc-2/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…nguage-update-5-2-0-rc-1/

  Zamówić Produkt

  Pliki w języku polskim

  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Polski

  Rozszerzenia

  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Polski Kompletny

   Menu, pola, strony, cronjobs są również dostępne w języku polskim.
   Procedura:
   Zmienne językowe odpowiedniej aplikacji można zastąpić ręcznie tylko za pomocą funkcji Kopiuj/Wklej.
  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Polski Instalacja

   Ta aplikacja jest instalowana za pomocą kliknięcia myszy, jeśli rdzeń już istnieje.
   „Tytuł strony”, „Tytuł menu”, „Tytuł skrzynki” i „Tytuł zadania cron” są automatycznie instalowane w języku polskim.
  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Polski Instalacja + Core

   Baza instalacyjna + Podstawowa usługa instalacyjna - 2 aplikacje w 1 pakiecie -
   Język interfejsu i język treści można ustawić od początku na systemowy w języku polskim jako standard. Oznacza to, że język można zmienić natychmiast i w dowolnym momencie w produktywnej pracy.

  Source: https://www.multimedia-pool.co…C4%87-odpowiedni-produkt/

  Encomendar Produto

  Arquivos de idioma em Português

  • WoltLab Suite Fórum 5.2 / 3.1 Português

  Extensões

  • WoltLab Suite Fórum 5.2 / 3.1 Português Completo

   Menus, caixas, páginas, trabalhos cron também estão disponíveis em Português.
   Procedimento:
   As variáveis de idioma do respectivo aplicativo só podem ser substituídas manualmente com Copiar/Colar.
  • WoltLab Suite Fórum 5.2 / 3.1 Português Instalação

   Este aplicativo será instalado com um clique do mouse se o Core já existe.
   „Títulos das páginas“, „Títulos dos menús“, „Títulos das caixas“ y „Títulos dos trabalhos cron“ são automaticamente instalados em Português.
  • WoltLab Suite Fórum 5.2 / 3.1 Português Instalação + Core

   Fórum + Core Serviço de instalação - 2 APPS em 1 pacote -
   A linguagem de interface e a linguagem de conteúdo podem ser definidas como padrão desde o início e em todo o sistema em Português. Isso significa que o idioma pode ser alterado imediatamente e a qualquer momento em operação produtiva.

  Source: https://www.multimedia-pool.co…comendar-o-produto-certo/

  Pedir Producto

  Archivos de idioma en Español

  • WoltLab Suite Foro 5.2 / 3.1 Español

  Extensiones

  • WoltLab Suite Foro 5.2 / 3.1 Español Completo

   Los menús, cajas, páginas, trabajos cron también están disponibles en Español.
   Procedimiento:
   Las variables de idioma de la aplicación respectiva solo pueden reemplazarse manualmente con Copiar/Pegar.
  • WoltLab Suite Foro 5.2 / 3.1 Español Instalación

   Esta aplicación se instalará con un clic del mouse si el Core ya existe.
   „Títulos de páginas“, „Títulos de menús“, „Títulos de cajas“ y „Títulos de trabajos cron“ se instalan automáticamente en Español.
  • WoltLab Suite Foro 5.2 / 3.1 Español Instalación + Core

   Foro + Core Servicio de instalación - 2 APPS en 1 paquete -
   El idioma de la interfaz y el lenguaje de contenido se pueden establecer como predeterminados desde el principio y en todo el sistema en Español. Esto significa que el idioma puede cambiarse de inmediato y en cualquier momento en una operación productiva.

  Source: https://www.multimedia-pool.co…dir-el-producto-correcto/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…ich-das-richtige-produkt/

  Order Product

  Spanish language files

  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Spanish/Portuguese/Polish

  Addons

  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Spanish/Portuguese/Polish Complete

   Menus, boxes, pages, cronjobs are also available in Spanish/Portuguese/Polish.
   Procedure:
   The language variables of the respective app can only be replaced manually with Copy/Paste.
  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Spanish/Portuguese/Polish Installation

   This app will be installed with a mouse click if the Core already exists.
   “Page titles”, “Menu titles”, “Box titles” and “Cron job titles” are automatically installed in Spanish/Portuguese/Polish.
  • WoltLab Suite Forum 5.2 / 3.1 Spanish/Portuguese/Polish Installation + Core

   Forum + Core Installation Service - 2 APPS in 1 package -
   Interface language and content language can be set as default from the beginning and system-wide in Spanish/Portuguese/Polish. This means that the language can be changed immediately and at any time in productive operation.

  Source: https://www.multimedia-pool.co…-order-the-right-product/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…j%C4%99zyka-5-2-0-beta-4/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…j%C4%99zyka-5-2-0-beta-4/

  Source: https://www.multimedia-pool.co…zacja-j%C4%99zyka-3-1-11/