Odkłamiacz historii Polski - Leszek Żebrowski

Leszek Żebrowski od kilkudziesięciu lat zmaga się z oficjalną, zafałszowaną historią Polski. Wątki naszej rozmowy:
- skąd wiedza o prawdziwej historii Polski
- co aktualnie dzieje się w Polsce
- o Aleksandrze Kwaśniewskim
- kto rozkradał polski majątek
- o Włodzimierzu Cimoszewiczu
- historia według Donalda Tuska
- Polska jest kolonią innych państw i korporacji
- grupy zawodowe znajdujące się ponad prawem
- zdalne sterowanie sędziów w polskich sądach
- kto steruje naszymi politykami
- kim był Jakub Berman
- kim są ukryci władcy Polski, ponad oficjalnymi figurantami
- Palma Judei - żydowski symbol w Warszawie
- dodatki kombatanckie dla obywateli Izraela z kieszeni polskich podatników
- o masowej eksterminacji Polaków w 1939 roku
- fałszowanie historii przez oprawców
- czy posłom należy się immunitet
- kto zapłacił i będzie płacić za Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i "modyfikowana prawda" w nim prezentowana
- o żydowskich agenturach, żydowskim Gestapo, żydowskiej policji i zwiastunach śmierci
- czym jest antysemityzm
- kilkasetletnia autonomia Żydów w Polsce
- czym była żydokomuna i chamokomuna
- wyjazd obywateli pochodzenia żydowskiego do Izraela w 1968 roku
- o Wojciechu Jaruzelskim
- "interesem jest to, co jest interesem dla nas"
- "wielki historyk" Jan Tomasz Gross
- filmy polskich reżyserów wypaczające historię Polski

Comments 2

  • Bardzo kompetentny i szczegółowy przez pana Żebrowski wykonany i udokumentowany faktami. To pokazuje, jak duża i różnorodna jest jego wiedza podstawowa, co znajduje odzwierciedlenie we wzajemnej relacji między przeszłością a teraźniejszością. :)

    Tylko dla tych, którzy mają wystarczającą wiedzę o przeszłości, mogą również interpretować teraźniejszość swoim wyglądem, a także poprawnie szacować w kierunku nadchodzącej przyszłości.

  • Chore struktury służby zdrowia, sprawiedliwości, wyroki na zamówienie, kupieni sędziowie i prokuratorzy. Polska jest podzielona i okradana przez poltyków, którzy są nałogowymi pijakami, nie mając nawet wyższego akademickiego wykształcenia.

    Like 2