♝ Angelika von Foligno​​​, Elisabeth Anna Bayley Seton​​​, Oringa Menabuoi​ (Christiane von Lucca​, Cristiana von Lucca​)​ ✝️

♝ Gedenktag von Angelika von Foligno, Elisabeth Anna Bayley Seton, Oringa Menabuoi (Christiane von Lucca, Cristiana von Lucca) ✝️