🔆 Koniec lata 🕒👉🕑

Koniec lata — Początek zimy 🕒 👉 🕑


O godzinie trzeciej zegar zostaje zresetowany do godziny drugiej.


Non-Participants

The users below are definitely not participating:

Comments 1

  • Proszę znieść czas letni! Chcę tylko oryginalnego czasu (zima)!