🔆 Początek czasu letniego 🕑👉🕒

Koniec zimy — Początek czasu letniego 🕑 👉 🕒


O godzinie 2.00 zegar jest ustawiony na godz. 3.00.


Comments 1

  • Proszę znieść czas letni! Chcę tylko oryginalnego czasu (zima)! :this: